Oskyldiga blir dömda på grund av rättsväsendets brister

”Det går inte att med hundra procents säkerhet förhindra att oskyldiga straffas, eftersom det händer att människor ljuger eller till exempel att bevismaterial blandas ihop eller tappas bort. Detta måste vi leva med. Desto större anledning att se över systemet för resningsansökan, menar debattören Claes Sandgren, professor i civilrätt och kommissionär vid Internationella Juristkommissionen i Genève.”

Rättsväsendet är bristfälligt, delvis korrumperat, inkompetent och dömer oskyldiga

Jag tror vi ska börja bli seriöst oroliga över rättsäkerheten i detta land för det verkar som om rättsväsendet är lite för godtyckligt, subjektivt och till och med korrumperat i många fall.

I jämförelse med detta är mörkande av sexbrott eller extra mild och överseende behandling av poliser och kyrkofolk som beter sig ohederligt bara för att de är så ”goda” nog inte så osannolikt.

Oskyldiga blir alltså både dömda för att polisen far med osanning och manipulerar bevis, att domstolarna antingen p.g.a inkompetens eller för att de är jäviga/partiska tar ut svängarna lite för mycket så de bedömmer något som inte är ett brott som brott, eller att till exempel vittnen och målsägare ljuger övertygande, och bra lögnare kan finnas där man minst anar det, som i ”oklanderliga” yrken.

Det är bara vanliga människor som sitter i domstolarna och försöker göra kvalificerade gissningar och tolka lagen i relation till situationen, så ibland blir det fel trots att de försöker vara objektiva och opartiska.

Vissa av dem som sitter i rätter är dessutom inkompetenta, enfaldiga och fördomsfulla eller mindre hederliga, och ju subjektivare och godtyckligare tolkningar de gör desto större blir felbedömningarna.

Vi har alltså både ett bristfälligt, och delvis korrumperat och inkompetent rättsväsende som leder till att många oskyldiga blir dömda varje år och får sina liv förstörda, och det är inte okej.

Döms oskyldiga för att dölja polisens brister?

Oskyldigt dömda är en del av systemet

Oskyldiga döms till fängelse