Demokrati, yttrandefrihet, näthat och sociala medier

Alla är för yttrandefrihet. Det går knappt en dag utan att det proklameras, men vissa människors uppfattning är att de är fria att säga vad de tycker, men om någon annan säger något tillbaka är det en skandal.” Winston S. Churchill

Demokrati och yttrandefrihet i sociala medier

”Offentligt tal av Winston Churchill den 16 oktober 1938 angående hotet mot liberal demokrati från de totalitära staterna. Vanligtvis kallat ”Lights going out” -talet från den berömda frasen han myntade. Ett av de mest kända talet från andra världskriget”

Winston Churhill – The Lights are Going Out, 1938

Vad många människor inte förstår är att demokrati och yttrandefrihet går hand i hand och politiskt korrekthet är faktiskt ett hot mot yttrandefriheten och liberal demokrati.

Att försöka tysta all kritik mot vad som anses politiskt korrekt och ibland t.o.m. med våld är motsatsen till liberal demokrati och yttrandefrihet.

”Mest tragiskt är att den svenska befolkningen fortsätter tro att vi i grunden har en demokrati där statligt avlönade myndighetsutövande tjänstemän och kvinnor står för en opartisk och oberoende tillämpning av våra demokratiska grundvärderingar.”

Vaknar vi inte snart är den socialistiska diktaturen ett fullbordat faktum

Politisk korrekthet är faktiskt en slags fascism eftersom ingen kritik mot dess dogmer är tillåten eller åsikter som avviker från deras egna.

För 10 år sedan var sociala medier oreglerade, men på senare år har de sociala medierna, och i synnerhet Facebook och kanske även YouTube, blivit löjligt intoleranta med sin politiskt korrekta censur.

Deras mer intoleranta politiskt korrekta användare utnyttjar det fullt ut genom att försöka stänga av alla som inte håller med dem.

”De grova övergrepp som nu sker mot fria medier i Sverige är häpnadsväckande i en demokrati och många befarar att vårt medieklimat kommer bli ännu mer repressivt på ett sätt svenskarna är helt ovana vid och som bara kan liknas vid forna diktaturer i öst. ”

Googlechefen Anna Wikland raderade Swebb-TV – techjättens maktmissbruk hotar demokratin

Ren hatpropaganda bör inte tillåtas men ribban ska ligga högt för vad som räknas som det.

De försöker dessvärre tysta alla som kritiserar det som anses vara politiskt korrekt även när det finns anledning att kritisera det och man inte begår något brott, utan bara utnyttjar sin rätt till yttrandefrihet som är en grundbult i ett fritt och demokratiskt land.

Det är samma antidemokratiska fascistiska censur som det gamla Sovjet, Kina eller Nordkorea praktiserat, den enda skillnaden är vad som är censurerat och det är inte västlig demokrati utan mer av en dold politisk diktatur.

Jag anser att sociala medier måste börja behandla alla sidor lika och tillåta så mycket som möjligt så vi får en öppen och demokratisk debatt där alla får komma till tals och inte låter sig påverkas av intoleranta maktfullkomliga lobbande makthavare i enskilda länder.

”Men läser man Heaths text får man intrycket att yttrandefriheten tvärtom framför allt ska skydda makthavare från att kritiseras och när åsikterna blir för jobbiga kan man klumpa ihop dem till näthat och propaganda och kalla det ett hot mot demokratin.”

Yttrandefrihet ska inte skydda makthavare

Jag är inte så politiskt intresserad själv, men jag tror att det är nödvändigt för demokratin eftersom det är vad demokrati handlar om, att alla får uttrycka sin åsikt och rösta på vem de vill.

Vi kan inte låta inte de intoleranta översittarna vinna, eller som man också kan kalla dem de politiskt korrekta åsiktsfascisterna.

Åsiktsdemokrat vs. Värdegrundsdemokrat

”Åsiktskorridoren – det vill säga den buffertzon där du fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan att behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd – är mycket smal i Sverige. Det räcker numera att säga att man tror på Gud (vilket för övrigt 45 procent av befolkningen säger sig göra) för att betraktas som icke vid sina sinnens fulla bruk.”

Demokrater för åsiktsfrihet, och demokrater emot

Något varenda människa i detta land borde börja fundera på för vi har under de senaste decennierna fått en perverterad och korrumperad syn på vad demokrati är sprungen ur postmarxism.

Vi har gått från åsiktsdemokrati som är sann demokrati till värdegrundsdemokrati, som egentligen är en sorts förtäckt postmarxistisk fascism där folk måste tycka som värdegrunden säger för annars är de ett hot mot demokratin.

Påminner stark om hur resonemangen gick i de forna Öststaterna där man var tvungen att dela den kommunistiska värdegrunden för annars var man ett hot mot folket.

Auktoritarianism är odemokratisk och facistisk oavsett vilken form den tar, och oavsett om den är officiell som i Sovjetunionen eller i inofficiell som i Sverige av idag.

”De debattörer som använder demokratin som förevändning för att tysta meningsmotståndare, men sedan tiger still när ropen på diktatur kommer från deras eget läger, har undergrävt sin egen trovärdighet.”

Hotet mot demokratin

De flesta i vänstern som är värdegrundsdemokrater anser att alla som går emot det politiskt korrekta är ett hot mot demokratin, men det är en riktigt infantil, grovt överdriven och anti-demokratisk ståndpunkt.

”Många debattörer, från skilda politiska läger, har frestats att baka in sina egna favoritfrågor i demokratibegreppet. Det har till exempel hävdats att det är demokratiskt med en generös flyktingpolitik och odemokratiskt med en restriktiv politik. Att försöka tysta motståndare till invandring, till exempel genom att sabotera Sverigedemokraternas möten, kan då paradoxalt nog beskrivas som ett försvar för demokratin.”

Manipulera inte med demokratibegreppet

SD som ofta anklagas för att vara det är det inte för SD är ett demokratiskt parti som vill verka inom de demokratiska ramarna, och vad man än tycker om SD så har de också rätt att finnas till och verka inom demokratins ramar.

Det SD som är emot massinvandring är ett hot mot är den andel av asylsökarna som inte räknas som riktiga flyktingar, och de har visat sig vara rätt många. Sen är SD även ett hot mot asylindustrin som kunnat växa sig riktigt stor och fet på skattebetalarnas bekostnad.

”Inom forskningen skiljer man tydligt på högerextrema och högerpopulistiska (högerradikala) partier (Cas Mudde, ”The far right
today” 2019). De högerextrema är uttalade antidemokrater som vill ersätta folkstyret med någon form av hemmasnickrat ”führerstyre”. Dit hör olika nazistgrupperingar och närbesläktade rörelser i marginalen. Dessa är lyckligtvis som regel små och obetydliga i dagens Europa.”

Högersamarbete är redan regel i Norden

Jag röstar inte på SD men däremot så är jag åsiktsdemokrat och inte halvfascistisk värdegrundsdemokrat vilket innebär att jag respekterar SD:s rätt att finnas till, argumentera för sina åsikter och verka inom den liberala demokratins ramar.

Sen har övriga nordiska länder redan bevisat att högerpopulistiska partier inte är ett hot mot demokratin om man inte mer specifikt menar socialdemokratin förstås.

Socialdemokraterans rätt överdrivna skrämselpropaganda mot Sd har nog egennyttiga syften och handlar främst om att de vill splittra de borgerliga partierna så de ska få behålla makten, så det är bara politiskt räv och rackarspel.

Det finns tre ideologier som däremot är ett hot mot demokratin eftersom dessa är emot demokrati och vill inför sin ideologis diktatur.

  1. Riktiga Nazister som NMR som till och med har ett nationalsocialistiskt partiprogram starkt influerat av Hitlers nationalsocialistiska partiprogram.
  2. Kommunisterna eftersom dessa vill ersätta demokratin med en kommunistdiktatur liknande den som fanns i Sovjet och de forna öststaterna.
  3. Islamisterna eftersom dessa vill ersätta demokratin med en religiös diktatur styrd av sharialagarna ungefär som i Iran och kanske Saudiarabien.

Politisk korrekthet leder till censur och åsiktsfascism

PDF’en du kan ladda ner från en hälsokostsajt har en hel del tankeväckande information om censur även om den bitvis är lite väl spekulativ och konspiratorisk.

Table of Contents

  • Part One: The Societal Cost of Censorship and the Denial of the Right to Exist
  • Part Two: The Fight for Reality (censorship motivations and justifications)
  • Part Three: The Fallacy of “Fake News”
  • Part Four: Decentralization and the Structure of News Consumption
  • Part Five: Technological and Psychological Methods of Overt and Covert Censorship
  • Part Six: Legislative and Regulatory Solutions to Techno-Tyranny

The Censorship Plan Decoded

Jag tror inte det finns någon egentlig dold officiell agenda utan det är bara de politiskt korrekta som är extremt intoleranta, går i flock och försöker påverka de sociala medieföretagen.

Det i sin tur leder till censur och det slags åsiktsfascism som beskrivs i PDF’en, även om deras slutsats om en konspiration är överdriven, för det handlar mest om politiska övertygelser kombinerat med opportunism från de sociala medieföretagens sida.

Man kan säga att de lyckats identifiera symptomen men gjort fel diagnos på vilken sjukdom som orsakar dem.

När är näthat brottsligt och räknas som hets mot folkgrupp, olaga hot eller ofredande?

”But as absurd as this case is, the problem is the law, not how the cops are choosing to enforce it. Hate-speech laws are censorious and unwieldy by their very nature. Hate speech is an entirely subjective concept: one man’s hate speech is another’s deeply held moral belief.”

A victory for common sense

Vill även ta upp näthat för numera verkar väldigt många vara så lättstötta att det anser att alla form av kritik och motargument är näthat, men näthat är ett väldigt luddigt och subjektivt begrepp och det mesta som folk anser vara näthat är tack och lov inte brottsligt för annars hade ingen vågat säga nåt alls.

”I Sverige använder just nu flera politiskt korrupta lagutövare HMF-lagen som ursäkt för att tysta och lagföra kritiker av religionen Islam men är det lagligt använda HMF på det vis åklagare nu försöker?”

”Att använda HMF-lagen för att tysta debatt om religionen Islam ser ut strida mot svensk grundlag och de tjänstemän inom åklagarmyndigheten som använder sin position för att missbruka svensk lag begår brottet tjänstefel”

Är HMF laglig?

Att det sen finns politiskt korrupta lagutövare som använder sitt ämbete till politisk aktivism och försöker tysta all kritik och debatt och stämpla det som hets mot folkgrupp som är en annan sak, och bara ytterligare ett tecken på att olika former av korrumperat beteende är ett problem inom rättsväsendet.

Däremot finns det två brottstyper som ni ovetandes kan göra er skyldiga till trots att ni inte ens försöker göra er skyldiga till dem eftersom dessa två lagar och deras bedömningsgrunder i princip helt grundar sig på mottagarens subjektiva känslor, och domstolarnas lika subjektiva bedömning av hur giltiga mottagarens subjektiva (och ibland spelade) känslor av budskapet är, och avsändarens syfte och avsikt med dem.

Ibland vill domstolar även av ren partiskhet i för hög grad fälla någon och bedömer saken på negativast möjliga sätt för att kunna göra det och begår i princip justitiemord.

Hot, ofredande, förtal – vad är brottsligt på nätet?

Vad utgör olaga hot

”För att ett hot på nätet ska vara straffbart krävs för det första att det är hot om ett annat brott.”

”För det andra krävs det att hotet är tillräckligt för att framkalla rädsla för liv, hälsa eller egendom hos den hotade personen.”

Just brottet olaga hot och dess rätt subjektiva kriterier anser jag vara särskilt bekymmersamt eftersom det tillåter för känslobaserade och subjektiva bedömningar av domstolarna, utom då någon uttryckligen hotar att bruka våld mot person eller egendom.

Detta gör att folk faktiskt kan bli bli oskyldigt dömda för olaga hot även om det inte hotar med att bruka våld mot person eller egendom ifall målsägaren lyckas övertyga en lite för känslomässig rätt om att den minsann trodde det innebar det ändå.

Det finns även de som är väldigt överkänsliga, och domare och nämndemän är bara människor med fel, brister och känslor som alla andra.

Vad krävs för att någon skall dömas för olaga hot?

”Orden ”allvarlig fruktan” innebär dessutom att hotet skall avse en brottslig gärning som inte framstår som lindrig. Hot om misshandel av lindrigare sort, s.k. ringa misshandel, se 3:5 BrB är därför exempelvis inte straffbart.”

Vad krävs för att någon skall dömas för olaga hot?

När man läser ovanstående kan man tro att det bara är hot om grovt våld som utgör olaga hot men då det både finns överkänsliga och ohederliga målsägare och de som jobbar inom rättsväsendet ibland är antingen partiska eller för känslomässiga, så kan de både åtala och dömda dig ändå och tänja på lagen så mycket de vågar och tror de kan komma undan med.

Detta är en form av rättsröta och korruption och i praktiken justitiemord som de ofta kommer undan med så länge övertrampet inte är för stort och det blir en massmedial skandal av det då högre instanser håller lägre bakom ryggen, så de finns på grund av korruptionen inom rättsväsendet stora möjligheter för dem att missbruka både lagen och systemet.

Problemet är att den som då blir dömd för olaga hot utan att ens ha gjort sig skyldig till det ens i lagens bemärkelse kan bli brännmärkt som en galen våldsverkare och få sitt liv förstört i lika hög grad som Kaj Linna fick sitt liv förstör av att bli oskyldigt dömd för mord, även om denne inte blir dömd till fängelse.

När det gäller olaga hot finns egentligen bara ett sätt att förhindra att det missbrukas och leder till att oskyldiga döms, och det är att kräva att det handlar om tydligt uttalade hot om grovt våld mot person eller egendom med allvar bakom, och utöka rätten till överklagande så att högre instans är tvungna att ta upp ett rättsfall till förnya prövning även om denne inte blivit dömd till fängelse utan bara dagsböter.

Det ska med andra ord vara ställt bortom rimligt tvivel att det är frågan om uttalade hot om grovt våld mot person eller egendom innan man kan dömas för det och inte som det är nu där man kan bli dömd på väldigt lösa, spekulativa och subjektiva grunder p.g.a rättsröta och partiskt agerande från rättsväsendets sida.

Vad utgör ofredande

”För att det ska räknas som ofredande behöver inte meddelandena vara kränkande, det räcker med att de är otrevliga. Detsamma gäller såklart för bilder och filmer.”

Brottet ofredande är ytterligare ett brott som är alldeles för subjektivt och luddigt och kan leda till att folk blir dömda för det på väldigt lösa och subjektiva grunder om rätten är lite för partiskt eller känslomässig till målsägaren fördel.

Även här bör lagen ändras så att det krävs rätt grova kränkningar som upprepats många gånger under längre tid innan det kan bli frågan om det.

Ett exempel på hur lätt du kan bli dömd för olaga hot och ofredande

Låt säga du skickat några arga mail till någon där du kraftfullt uppmanat denne att stå till svars för något den gjort mot dig som t.ex hittat på grova lögner som skadat dig svårt.

Du sen blir polisanmäld av denne för ofredande och olaga hot trots att du inte hotat med våld mot person eller egendom och det bara rör sig om en handfull mail du skickade under en kortare tidsperiod.

Du blir sedan fälld för det p.g.a en åklagare och rätt som beter sig så partiskt, spekulativt och känslomässigt att man kunde tro de kastat ut både lagboken och sitt sunda förnuft genom fönstret, eller för att de är bekanta med målsägaren…

Tror ni inte att en svensk domstol kan bete sig så partiskt och subjektivt bör ni läsa mina inlägg under kategorin rättsröta och korruption så ni vaknar upp, för det kan de.

Då har personen ifråga lyckats förstöra ditt liv dubbelt.

Först genom att hitta på grova lögner om dig och sedan för att du skickade några arga mail om saken där du t.ex. uppmanade personen att stå för det den gjort och berätta sanningen.

Personer ni skickar arga mail till kan ibland bara vara överkänsliga men i andra fall fula fiskar som kan ha starka motiv om än inga verkliga skäl till att polisanmäla er, och ljuga ihop en story om den rädsla och kränkning de känner för att själv slippa bli avslöjade som lögnare och skurkar.

Ha detta i åtanke så länge dessa två lagar är så subjektiva och godtyckliga som de är.

Yttrandefrihet och upphovsrätten

”Men denna typ av indirekt undantag för parodier är mycket mindre robust än ett explicit och tydligt undantag inskrivet i lagtexten. För den som
tar emot ett skadeståndskrav och vill veta ifall det finns grund för detta krav är det betydligt enklare att veta hur man ska agera ifall lagen tydligt säger att det man gjort är lagligt än om man ska behöva tyda rättspraxis.”

En svensk tiger – upphovsrätten hotar yttrandefriheten

En intressant fråga är detta om upphovsrätten vs. Parodier, satir och yttrandefrihet. Vi kanske också behöver ett explicit fair use undantag precis som i USA?

Att sen boken i sig verkar intressant då den avslöjar lite smutsig byk är är en annan sak.

Hur stor yttrandefrihet har en privatperson i sociala medier och på nätet?

”Enligt journalisten och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke tillåter yttrandefriheten de flesta hätska meningsutbyten, på nätet och utanför.  Han menar att den som ger sig in i en offentlig diskussion får acceptera
att motståndet kan bli hårt.”

Internetkunskap har en sida med väldigt bra information om vad yttrandefriheten tillåter dig att säga så du får bättre koll på vad som går över gränsen och räknas som olaga hot, ofredande eller hets mot folkgrupp.

Jag kan rekommendera alla att läsa igenom det så ni inte av misstag gör er skyldiga till sådant.

Vad får man egentligen säga på nätet?

Yttrandefriheten på nätet

Statligt anställda har stor rätt till yttrandefrihet i sociala medier och på nätet

”En myndighet får inte formulera sig så att medarbetarna riskerar att tro att de ständigt måste vakta sin tunga i sociala medier eller andra sammanhang. Statligt anställda har rätt att delta i det demokratiska samtalet utan några krav på att främja sin arbetsgivares intressen.”

Statstjänstemän bör uppmuntras säga sin mening

Blev lite nyfiken på trafikverksskandalen och tror jag förstår varför den inträffade… En maktfullkomlig ledning som för att gynna sig själva styrde myndigheten på en diktatoriskt och lagvidrigt sätt via management by fear.

Tyvärr verkar även polisen vara en av de myndigheter som har problem med maktfullkomligt ledarskap då de inte gillar att poliser avslöjar stora och små oegentligheter i deras led, vilket är ytterst allvarligt då de ska stå för lag och ordning och inte bryta mot den själva.

Bloggande polis får skadestånd

Vi får hoppas det inte är lika illa på andra ställen så de i den politiska korrekthetens namn försöker förbjuda sina anställda att delta i den demokratiska debatten, för det är varken bra för demokratin, folket eller landet.

Förutom tillitsbaserat ledarskap borde man kanske återinföra den statliga lönetrappan och möjligen skärpa arbetsrättsliga lagar och regler, och kriminalisera mobbning och jämställa det med grov misshandel så en chef kan få fängelse för det för att minska risken för maktmissbruk och management by fear i staten?

Som statstjänsteman ligger ens lojalitet i första hand hos medborgarna och inte den myndighet man jobbar för, vilket är lite annorlunda mot den privata sektorn.

”Det finns en stor samsyn i statsvetenskaplig forskning att identiteten förändrats och att en tystnadskultur spridit sig. Som tjänsteman är man en bricka i ett företag där chefen bestämmer.”

Det omtvistade tjänsteansvaret

Det som fungerar inom den privata sektorn kanske inte alltid är lämpligt inom statlig verksamhet då statstjänstemän jobbar under andra villkor och med andra krav på sig.

Det som får ett privat företag att bli effektivt och välfungerande då privata företag måste gå med vinst för att överleva kan leda till att en statlig myndighet blir mer korrumperad och ineffektiv p.g.a maktmissbruk.

Många verkar tro det är utökat tjänstemannaansvar som behövs och på vissa punkter kanske, men jag tror det primärt är tillitsbaserat ledarskap, skärpt arbetsrätt och hårdare straff för statliga myndigheter som kränker och mobbar, och kriminalisering av mobbing så man lättare kan polisanmäla en chef för mobbning utan att behöva gå omvägen via facket och AD.

5 skäl till varför du bör byta från Facebook till annan social media plattform för yttrandefriheten

”Kontrollen över vad du tillåts säga och inte säga på Facebook har tagit Orwellska proportioner och användare stängs av för bagateller, ibland endast för att de i efterhand ens kommenterar att de faktiskt blivit avstängda.”

5 skäl till varför du bör överge Facebook för VK

Här en artikel som ger 5 bra skäl till varför du bör byta från Facebook till den ryska tjänsten VK om du är intresserad av yttrandefrihet och demokrati, men även Twitter har betydligt högre i tak än FB.

VK kan nog vara ett bra alternativ för dem som kritiserar den Svenska makten så länge ni låter bli att kritisera Ryssland, för Putin är inte heller känd för att vara tolerant.

”You win some, you lose some” som man säger i USA.