Domstolarna behöver uppdatera synen på nödvärn och utöka den till den angripnas fördel

”Enligt domskälen borde 44-åringen ha flytt fältet – i sitt eget hem – och kontaktat polisen. Resonemanget är absurt och visar på den bristande verklighetsförankring som tyvärr präglar domstolarna på många håll idag. Samhället idag är ett helt annat än på Åsa-Nisses och Kalle Kulas tid. Dagens kriminella har ett stort våldskapital och utgör ett påtagligt hot mot vanliga medborgare och vår samhällsordning.”

Dags för domstolarna att uppdatera synen på nödvärn

I takt med att kriminaliteten och brottsligheten i samhället blir grövre måste kanske även på synen på nödvärn uppdateras så ett adekvat mått av nödvärnsexcess automatiskt är tillåtet, för som det är nu ställer domstolarna ofta orimliga krav på att de angripnas reaktioner ska vara i enlighet med proportionalitetsprincipen.

De är för benägna att leta efter skäl till varför grovt eller dödligt våld inte var nödvändigt när de borde leta efter skäl till varför det var det när det gäller sådana här extremfall, för hade knarkaren lyckats ta vapnet hade bägge bröderna garanterat blivit skjutna.

”Det är ett groteskt resonemang. Om en bevisat våldsam angripare mordhotar en i ens eget hem är det oaktsamt att inte ta fram det vapen man har. Blir man attackerad är det sitt eget liv och sin egen hälsa man ska värna, inte angriparens.”

Försvara dig – ingen annan kommer att göra det

Det är lite av upp och nervända världen i dagens Rättssverige där offren ofta blir straffade när dödligt eller grovt våld använts i självförsvar även när det var enda sättet att effektivt värna sitt eget liv eftersom det ställs för höga krav på måttfullt och humant agerade.

Det är orealistiskt i såna här extrema situationer då det försätter den angripnas liv och hälsa i för stor fara.

Nu pratar jag om situationer med sannolikt beväpnade angripare som i princip kräver att man beväpnat sig innan angriparen hinner dra sitt vapen för då är det ofta försent.

Till och med polisen själv hade dragit sina vapen om de kommit fram en sannolikt beväpnad knarkare som skrikit att han ska döda dem, som dessutom misshandlat och knivhotat en polis nån timme innan.

”Denna politisering av rättsväsendet, både i form av beroende domstolar och i form av en lagstiftning som enbart utgår ifrån politikens avsikter, leder till godtycke, inkonsekvens och undergräver förtroendet för rättssamhället. På samma vis som de flesta av oss tycker att man ska följa lagen, anser vi att lagarna ska vara moraliskt försvarbara.”

Den omoraliska staten – Kompass

Intressant artikel om Sveriges lagar och rättsväsende som inte är lika rättvist som många verkar tro då många lagar eller tillämpningen av dessa i domstolar går emot både sunt förnuft och moral, och detta kan hända oss alla om oturen är framme.

Principen att man hellre ska fria än fälla verkar bara gälla ibland för i t.ex fallet med husägaren som sköt den galna knivbeväpnade knarkaren så ville de definitivt hellre fälla än fria, och är ett klockrent exempel på det artikeln talar om.

”Advokaten lyfter även den mediala uppmärksamheten kring fallet och skriver att ”tingsrättens och hovrättens bedömningar synes näppeligen stå i full samklang med det så kallade allmänna rättsmedvetandet”. ”

Överklagan i uppmärksammat nödvärnsfall nu på HD:s bord

Uppenbarligen är det inte bara jag som tycker rättsväsendets omoraliska, allt för snäva och ibland rent ut absurda bedömningar i nödvärnsmål angående vad de anser vara nödvärnsexcess är dags att ändra på.

Folk måste ges rimliga möjligheter att försvara sig med det våld som nöden kräver och ska inte behöva riskera bli dömda för brott bara för att rättsväsendet anser sig ha våldsmonopol och av ideologiska skäl dömer för snävt i avskräckande syfte.

Det är omoraliskt, orealistiskt och kränkande mot dem som blir utsatta för överfall av våldsverkare.

En knivbeväpnad angripare är livsfarlig även om han inte dragit fram kniven ännu

Det flesta vet inte hur farlig en knivbeväpnad/sannolikt knivbeväpnad angripare är för polisen i USA har gjort studier som visar att om angriparen befinner sig inom 7 meter så kommer denna både hinna dra fram kniven och knivhugga dig till döds innan du hunnit dra, osäkra och skjuta honom/henne.

Om husägaren låst dörren och ring polisen (tar tid för dem att rycka ut till landsbygden) så hade knarkaren kunnat slå sönder ett fönster och komma in lätt ändå, och i det läget hade husägaren nog inte hunnit gå ner i källaren, öppna vapenskåpet och ladda bössan.

Knarkare som är påtända kan även vara rätt okänsliga för smärta så ett slag hade nog inte stoppat honom, och man måste i det läget utgå ifrån att knarkaren fortfarande hade kniven på sig så det kunnat sluta med att bägge bröderna blev knivhuggna till döds.

I det scenariot som var tror jag faktiskt det var rätt beslut av husägaren att i förstaläget direkt beväpna sig medans tid för det fanns, men han borde ha låst dörren först för att vinna mer tid och ringt polisen efter att han beväpnat sig om det gått, men fick nog lite panik i vad han upplevde som en livsfarlig situation.

Sen anser jag inte att fly från huset heller var ett realistiskt alternativ för sannolikt hade knarkaren kunnat upptäcka det, springa i kapp dem och knivmörda dem ute i det fria i stället, så de görs lite för orealistiska bedömningar av domstolarna i fall som dessa.

Även en obeväpnad angripare innebär fara för liv och hälsa

”But real assaults are not perfectly choreographed – and attackers won’t be following the script. There is evidence to suggest that determined people can often absorb powerful strikes, even to sensitive areas, and may continue attacks regardless of injury or pain – especially if they have consumed drugs, alcohol or are experienced fighters themselves. Even strikes to the face or groin might not halt an attack, unless they inflict considerable pain and damage”

The real life dangers of learning self-defence from viral videos – martial arts experts

Ovan artikel är skriven av två personer som jobbar vid Manchesters Universitet med idrottspsykologi och fysiologi, och åsikterna i den baseras på befintlig forskning på området.

Ovan citat är alltså vetenskapligt grundat och visar på att man i de aldra flesta fall är tvungen att använda rätt grovt våld för att försvara sig mot och sätta en aggresiv angripare ur spel, vilket svenskt nödvärnsrätt och domstolarnas tillämpning av den måste börja ta hänsyn till i mycket högre grad till förmån för den angripna.

Jag har insett att nödvärnsrätten är orealistisk även när det gäller obeväpnade angripare för oftast nöjer de sig inte med att bara ge dig en smäll, utan kommer antingen sätta sig på dig och banka skiten ur dig eller börjar sparka och stampa på dig om de lyckas slå, kasta eller knuffa ner dig på golvet.

Även att bli angripen av en obeväpnad angripare innebär därför fara för liv och hälsa men domstolarna tenderar se det som någon slag pardans där två personer gentlemannamässigt gör upp, när det i verkligheten oftast är riktigt smutsiga och brutala historier som kan sluta illa om du inte så snabbt och effektivt som möjligt sätter angriparen ur spel.

Tyvärr anser domstolarna oftast att det bara är berättigat med att ge angriparen en smäll och sedan vänta och se om denne angriper igen vilket innebär att de kan försöka flera gånger, och för varje gång finns risken att de lyckas, du hamnar på golvet och de sparkar skiten ur dig eller stampar dig i huvudet med men för livet eller till och med döden som följd.

Även mot obeväpnade angripare skulle nödvärnsrätten eller domstolarnas tillämplig av den behöva utökas och automatiskt tillåta ett adekvat mått av det som i dag räknas som nödvärnsexcess till den angripnas fördel, för man ska inte behöva oroa sig för att bli åtalad för misshandel i onödan när man bara gör det som verkligen krävs i självförsvar.

Det krävs nog oftast betydligt mer våld än en smäll som reaktion på en initial attack för att sätta en aggressiv angripare ur spel även när det inte är några större skillnader i storlek och styrka eftersom aggressiva angripare är fullpumpade med adrenalin.

Att t.ex. slå en aggressiv angripare med öppen hand lär knappast åstadkomma mer än reta upp angriparen och göra denne ännu mer förbannad, och dessutom reagerar människor instinktivt på angrepp så de flesta kommer slå med knuten näve en eller flera gånger.

Svensk nödvärnsrätt och domstolarna ser ut att ha den romantiska och orealistiska idén om att det ska räcka med humant självförsvar för att försvara sig mot en våldsam angripare som inte har den minsta tanke på att vara human, när man i verkligheten är tvungen att använda rätt grovt våld mot en våldsam och aggressiv angripare för att sätta stopp för denne.

Humant självförsvar fungerar inte mot en våldsam och aggressiv angripare i verkligheten

Jag funderade själv på att börja träna aikido som självförsvar och har undersökt hur effektivt det är för inom aikido har de samma romantiska idé om humant självförsvar som skadar angriparen så lite som möjligt och tanken är vacker, men som många utmaningsmatcher och sparringmatchen som ovan visat fungerar inte aikidos humana självförsvar särskilt bra mot en våldsam angripare.

Detta var bara lätt sparring och ändå var aikido utövaren som tränat aikido i 13 år helt chanslös, så det är ganska lätt att föreställa sig vad som skulle hända om han attackerades med full kraft av en våldsam angripare i stället.

Dessa insikter fick honom dessutom att lägga ner sin Aikido dojo och helt gå över till att träna MMA i stället vilket säger allt.

Ni kan bli anmälda för misshandel av angriparen

”Att åklagaren har den fulla bevisbördan innebär att åklagaren även ska bevisa att det inte finns någon ansvarsfrihetsgrund. De viktigaste grunderna för ansvarsfrihet är nödvärn, nöd och samtycke.”

”Även om det är åklagaren som har bevisbördan för att det inte finns ansvarsfrihetsgrund krävs det i praktiken att den tilltalade anger varför ansvarsfrihet ska gälla. Finns det ett konkret påstående om
ansvarsfrihet måste åklagaren motbevisa påståendet.”

Vad krävs för att dömas för misshandel?

Det är tyvärr så att även om ni bara agerat i nödvärn och inte ens använt någon nödvärnsexcess så riskerar ni bli anmälda för misshandel av förövare för dessa brukar inte vara goda förlorare.

Finns inte några vittnen till händelsen så står även ord mot ord men då brukar det oftast sluta med att ärendet blir nedlagt, så gör bara ert bästa för att få polisen att förstå att ni agerade i nödvärn.

Ni får i de fallen försöka ta det med ro och acceptera att det finns totalt skrupelfria typer här i världen.

Slutsats om rätten till nödvärn i Sverige

”Ni ser själva att det kan bli komplexa bedömningar av vad någon bort göra / inte gjorde. Mot denna bakgrund kan man inte ta fram en ”mall” på vilket våld du får använda eller inte använda.”

Gästinlägg: Nödvärnsrätten i Sverige

Man ska inte behöva utsätta sig för större fara än nödvändigt av rädsla för att själv bli åtalad för misshandel eller vållande till annans död då det oftast krävs att våldet är proportionellt vilket ställer orimliga krav på den angripna, i stället ska ett adekvat mått av nödvärnsexcess automatiskt vara tillåtet och inte ens behöva berättigas, så den angripna får större spelrum än i dag.