AWS vs Azure vs Google: Vilken är den bästa molntjänsten för företag?

However, one area AWS falls short to some degree is with its hybrid cloud strategy. Unlike Microsoft, AWS has tended to be dismissive of the benefits of on-premise private clouds. Many organisations prefer to keep sensitive data within their own data centres – such as those in the financial sector – using public clouds for other purposes. Another downside to AWS is the scale of its offering. While this is an attraction in many senses, it can be difficult at times to navigate the large numbers of features that are on offer, and some see AWS as being a complex vendor to manage.

AWS vs Azure vs Google: What’s the best cloud platform for enterprise?

Tror inte Amazon är ett bättre val än Azure i normalfallet för företag som använder Microsofts Server OS och AD, och inte heller på PaaS området för systemutveckling där Azure App Services och de övriga PaaS tjänsterna nog är svårt att slå för .Net utvecklare.

Möjligen AWS är bättre för vissa specifika användningsområden inom IaaS, lagring och storskaliga tillämpningar, men det måste man räkna på från fall till fall, och sen har de bättre stöd för java utveckling mot deras PaaS tjänster i nuläget.

Det enda direkta skäl jag ser till att använda Amazon i stället för Azure för företag som redan är inne i Microsofts teknologier är om man behöver någon tjänst som är unik för just AWS och det inte finns något liknande i Azure, eller har riktigt storskaliga tillämpningar som kanske blir något billigare i AWS.

Sen verkar inte Amazon vara bästa valet för en hybridarkitektur enligt artikeln och många företag har behov av en sådan med bra integration mellan t.ex. on-prem AD’et och Azures AD, Office365, Azure Stack o.s.v.

Google Cloud är lillebror i sammanhanget då de inte har lika stor utbud men passar för företag som behöver något som är specifik för just Google Cloud, eller då den kanske blir billigast/enklast för precis ert användningsscenario och behov som t.ex. ifall ni bedriver systemutveckling i Python.

Man kan säga att vilken molntjänst ni ska välja beror på era behov men för systemutveckling i .Net/.Net Core är Azure och dess PaaS tjänster oftast bästa valet, även om även Amazon har stöd för .Net Core i sina tjänster och också har ett stort utbud så är de primärt inriktade på java utveckling och Google Cloud på utveckling i python.

Amazon kanske är bättre för riktigt storskaliga tillämpningar (tänk Netflix el. Amazon), eller när det gäller lagringstjänsten S3, och Google Cloud för de med lite mindre behov där just Google Clouds tjänster råkar vara bästa valet för dem.

Google verkar satsa extra på tjänster för big data, dataanlys, AI och maskininlärning och liknande vilket de har en hel del erfarenhet av från sin sökmotor och annonseringstjänst.

Mitt sista råd blir att ni först funderar på vad ni vill göra i molnet för då kommer det visa sig vilken molntjänst som har bäst stöd för det som t.ex. Azure som är bästa valet för .Net/.Net Core, men även klarar av andra språk som Java/Spring boot om än inte med lika bra och fullständigt stöd i dess SDK, och har bra stöd för en hybridarkitektur.

Eller så kanske någon specifik tjänst med just de finesser ni behöver och ett bra och stabilt SDK för att jobba mot det i ett visst programmeringsspråk är det ni behöver stöd för, och då väljer ni den molntjänst som erbjuder bäst stöd för det o.s.v.

När gäller virtuella maskiner blir det nog ofta kombinationen pris, prestanda och driftsäkerhet vs. era behov på dessa områden som avgör valet.

Sen erbjuder de olika molntjänsterna lite olika användningsupplevelser via sina användargränssnitt och upplägg där Azure anses som användarvänligast, så även det spelar säkert in för vissa.

Vad gäller Azure’s South Central Inciden då Azure South Central var nere mellan den 4 och 5 september 2017 så har Microsoft lärt sig läxan och 2018 har det inte varit någon större skillnad mellan AWS och Azure på den punkten förutom Amazons egen Prime Day outage incident i år.

Is Microsoft Azure Down Right Now?

Is Amazon Web Services Down Right Now?

Att välja molntjänst kan vara både enkelt och svårt

Att välja molntjänst kan vara både enkelt och svårt beroende på hur komplexa era behov är så det går bara att ge allmänna riktlinjer för utvärderingen måste ni göra själv.

Alla organisationer har kanske inte behov av stora och komplexa molntjänster som Azure, AWS eller Google Cloud heller eller ens containers och kubernetes som också har sina utmaningar, utan kanske klarar sig med ett traditionellt webbhotell eller en eller ett par virtuella maskiner hos någon lokal sourcingpartner.

Det är stor skillnad på en större organisations behov av it-infrastruktur eller för den delen Spotifys som har miljontals dagliga användare jämfört med små och medelstora företags, och ju större och komplexare molntjänst desto mer måste man lära sig.

Sen skapar det också en del administrativ overhead att drifta saker i Azure, AWS eller Google Cloud jämfört med att t.ex. deploya sin webbsajt till ett traditionellt webbhotell som man kan säga är en specialiserad och nischad molntjänst eller IIS på en Windows Server VM hos en traditionell sourcing leverantör just därför att det är komplexare drifts och utvecklingsplattformar som försöker vara allt för alla.

Man måste t.ex. skapa upp infrastrukturen för varje applikation i en resursgrupp med de tjänster som behövs, så stora molntjänster är mer är att jämföra med en stor verktygslåda av byggstenar man kan använda än en helt färdig it-infrastruktur, så säkerhet, policies och referensarkitekturer utvecklarna och driften ska följa blir därför ett stort jobb.

Ytterligare läsning om Azure, AWS och Google cloud

Cloud Services Comparison: AWS vs. Google vs. Azure

Choose the Best: AWS vs. Azure vs. Google Cloud Comparison

AWS Vs Azure Vs Google: Cloud Services Comparison

AWS vs. Azure vs. Google: Cloud Comparison

The strengths and weaknesses of the big three cloud computing platforms