Polisens metoo-upprop kan bryta mot lagen

”Meta Broddare vill ha en extern ”haverikommission” som utreder missförhållandena inom polisen:”

”- Det finns risk att människor inom myndigheten har egna agendor vilket gör att de inte är objektiva. Det är för smutsigt och geggigt inom polisverksamheten. Dessutom måste det här hanteras på regeringsnivå.”

Polisens metoo-upprop kan bryta mot lagen

#metoo debatten som fick mig att minnas diakonen vid Luleå stift som gjorde sig skyldig till sexbrott men inte ens blev åtalad och till och med fick behålla jobbet fick mig att misstänka en sorts korruption inom rättsväsendet där de särbehandlar kyrkofolk för att de anses vara så goda, att de ogärna dömer dem och i allt för hög grad okritiskt vill tro på deras utsagor.

Samma verkar även gälla poliser som utsatt kollegor för sexbrott i för många fall, vilket #metoo debatten visat, och jämför man dessa saker med den häxjakt som blev på Martin Timell så blir kontrasten väldigt svår att bortförklara

Metoo kampanjen belyser ett viktigt samhällsproblem och det tragiska är att det visat sig att i de yrken som ska vara moralens högborg så är det precis lika illa ställt som överallt annanstans.

Polisen/rättsväsendet verkar vara precis lika ohederliga när det gäller sexbrott.

””De vittnesmål som vi samlat in under uppropet #nödvärn gör det smärtsamt tydligt att polisen alltid haft och egentligen aldrig tagit itu med dessa stora problem. På en del avdelningar kan man misstänka att det är en del av den interna ordningshållningen.”, skriver styrgruppen för #nödvärn på Expressen debatt och på uppropets hemsida.”

På grund av att dessa yrken är beroende av sin trovärdighet som moraliska godhetens tempel så blir nog också tystnadskulturen och viljan att lägga locket på för att skydda sitt rykte extra stor som artikeln vill påskina.

Denna tystnadskultur inom rättsväsendet begränsar sig kanske inte bara till sexbrott, utan de kanske in i det längsta försöker dölja annan sorts ohederligt beteende med?

De kanske hellre löser saker i det tysta genom att ge folk ett val att säga upp sig/bli omplacerade i stället för att bli anmälda och sparkade för att skydda sina organisationers rykten, när de borde ge offren rättvisa och tvinga folk att stå för det de gjort?

De få fall som blir kända och kommer upp i media är kanske bara toppen av ett isberg, och då kan det innebära att många oskyldiga drabbas bara för att de vill skydda polisens rykte?