Polisens metoo-upprop kan bryta mot lagen

Metoo kampanjen belyser ett viktigt samhällsproblem och det tragiska är att det visat sig att i de yrken som ska vara moralens högborg så är det precis lika illa ställt som överallt annanstan.

Polisen/rättsväsendet verkar vara precis lika ohederliga när det gäller sexbrott.

På grund av att dessa yrken är beroende av sin trovärdighet som moraliska godhetens tempel så blir nog också tystnadskulturen och viljan att lägga locket på för att skydda sitt rykte extra stor som artikeln vill påskrina.

Denna tystnadskultur inom rättsväsendet begränsar sig kanske inte bara till sexbrott, utan de kanske in i det längsta försöker dölja annan sorts ohederligt beteende med?

De kanske hellre löser saker i det tysta genom att ge folk ett val att säga upp sig/bli omplacerade i stället för att bli anmälda och sparkade för att skydda sina organisationers rykten, när de borde ge offren rättvisa och tvinga folk att stå för det de gjort?

De få fall som blir kända och kommer upp i media är kanske bara toppen av ett isberg, och då kan det innebära att många oskyldiga drabbas bara för att de vill skydda polisens rykte?

via Polisens metoo-upprop kan bryta mot lagen – Sydsvenskan