Webben Kan Armeras och Vi kan Inte Lita På Att De Stora Sociala Nätverken Ska Stoppa Det

Tål att tänkas på för om allt informationsflöde kontrolleras av några få stora aktörer som alla med stor sannolikhet samarbetar med makten vare sig det är vänstern eller högern lever vi i princip i en sorts politiskt korrekt halvdiktatur.

I stället för att som traditionella diktaturer kontrollera befolkningen med vapenmakt och terror så kontrollerar de oss på ett mer subtilt sätt genom att få oss att tycka, tänka och göra det de vill frivilligt genom att få oss att tro att lögnen är sanning och bara få veta det som passar deras syften.

Så har nog makten alltid agerat även i demokratiska länder men Internet och centraliseringen till några få stora aktörer har gett dem oerhört mycket större möjligheter än tidigare på en global nivå.

Tycker själv att folk börjat bli märkligt strömlinjeformade under senaste decenniet och det kritiska tänkandet och ifrågasättandet som förut var så viktigt att lära barnen i skolan har ersatts med politisk korrekthet, okritisk acceptans av allt och alla och lättkränkthet.

via The web can be weaponised – and we can’t count on big tech to stop it | Tim Berners-Lee | Opinion | The Guardian