Hur Man Övervinner avståndet Mellan Anställda och Chefer

5 bra tips för chefer som vill skapa en bättre relation till sina anställda och ett produktivare arbetsklimat.

”I korthet, konsekvent beteende bygger förtroende och utvecklar relationer. Drabbas inte av en vi emot dem mentalitet. Ta dig tiden att kommunicera, lyssna och förstå och dina anställda kommer svara med ökat engagemang och involvering.”

via How to overcome the disconnect between management and employees