Det är mer sannolikt att narcissister blir befordrade – men blir de bättre ledare?

Narcsissistiska ledare är ofta väldigt övertygande och får med sig folk på sina ideer men tyvärr är deras ideer inte alltid det bästa för företaget.

Deras primära intresse är alltid att framhäva och gynna sig själva och sina egna ideer och övertygelser även om det är dåligt för alla andra, så de framstår ofta som starka ledare men är i själva verket farliga ledare.

Som artikeln säger är lagom mycket narcissism bäst om man vill skapa en win win situation för företaget när det gäller narcissistiska karriärister för annars bry de sig bara om sitt eget bästa och skadar företaget om det krävs för att gynna sig själva.

Men det finns andra skäl än det till att vilja göra karriär från mer pengar för familjens behov, till utmaningen, till prestationsångest, till upprättelse så alla karriärister har inte narcissism som huvudsaklig drivkraft.

Sen finns även pådrivande personer som är idealister och pådrivande för att de vill det bästa för företaget, och tror på sin idé och att den är det bästa för alla.

Faran med dem är den omvända för de är ofta lite för naiva och kanske behöver någon som guidar dem rätt.

via Narcissists Are More Likely To Get Promoted — But Do They Make Better Leaders?