Lär dig känna igen en psykopat och se tecken på psykopati

”En person med psykopatiska drag saknar helt, eller har brist, på empati. De kan dock ha intakt kognitiv empati, det vill säga att de är skickliga på att läsa av andra människor. Däremot saknar de affektiv empati, alltså känslomässig empati. De upplever inte känslor men är bra på att manipulera och spela på andras känslor.”

Personer med psykopatiska drag finns mitt ibland oss

En bra artikel av en specialist inom psykiatri som ger en bättre förståelse av vad en psykopat är för det flesta använder begreppet alldeles för lättvindigt.

Antingen tror de att det är seriemördare och massmördare som menas, eller så tycker de att alla som blir arg på dem är psykopater även om det är berättigat att bli det för att de beter sig som skit.

”Vissa begår massmord, andra planerar seriemord. Vissa är dina grannar, vänner, partners eller borgmästare, och kanske gör de aldrig något motbjudande i ljuset, men privat gör de det. Oavsett om det är genom planer, hån, likgiltighet, undvikande av ansvar eller minimering av andra personers prestationer, försöker de alltid hävda sig själva.”

Du känner förmodligen en psykopat

Det senare har jag märkt är rätt vanligt bland yngre människor som tycker de har rätt att göra vad de vill och tycker man är en psykopat om man talar allvar med dem när de för femtioelfte gånger skiter fullständigt i andra, eller tycker det är kul att jävlas på pin kiv som ungdomar ibland gör av omognad.

Deras beteende kan möjligen bero på viss grad av psykopati eller narcissism, men mest troligt är de bara väldigt ouppfostrade och bortskämda och lider av det sk. ”fjortissyndromet”.

Numera är det nämligen vanligare att föräldrar curlar sina barn än uppfostrar dem, så de får aldrig lära sig gott uppförande.

De viktigaste kännetecknen hos en psykopat

De ”hörnstenar” som spelar störst roll och som förklarar det allra mesta är följande:

 1. Egocentriciteten
 2. Det flacka känslolivet/ingen empatisk förmåga
 3. Avsaknad av samvete
 4. Duperings- och manipulationsförmåga

Det är egocentriciteten som är motorn i störningen.

Duperings- och manipulationsförmågan , tillsammans med obesvärade lögner är drivmedlet.

Det flacka känslolivet och avsaknaden av samvete innebär att det finns inga bromsar.

Dessa fyra ”hörnstenar” får sammantaget till följd att psykopaten är som ett livsfarligt fordon, som inte låter sig styras eller hejdas.

Psykopatens viktigaste drag

Det är svårt att avgöra om någon är psykopat utan djupare kännedom och ni bör först och främst läsa igenom sidan jag länkar till ovan som går igenom de viktigaste kännetecknen hos psykopater och hur det påverka deras beteende.

Psykopatichecklistan lär dig känna igen tecken på psykopati

”Likväl väljer psykopati.se att utgå från listan, så som en mall och stomme i beskrivningen av personlighetsstörningen. Detta förväntas underlätta för lekmannen, som därmed både får listan och störningen presenterad på ett förhoppningsvis lättfattligt sätt.”

Psykopatichecklistan

Webbsajten psykopati.se har kanske inte världens modernaste layout och utseende, men har en av de mest lättförståeliga förklaringarna av vad de olika punkterna i PCL-r checklistan (Psychopathy Checklist–Revised) för utvärdering av psykopati betyder och hur de ska tolkas. Det underlättar för lekmän att tillämpa dem på personer man känner väl, och ger en bra inblick i hur psykopater fungerar på ett kortfattat sätt.

Sen räcker det inte att läsa rubrikerna i checklistan utan ni måste förstå den djupare innebörden i dem med för att kunna tolka dem på rätt sätt, och därför listar jag dem inte här som många andra gör utan pratar mer allmänt om psykopati.

Det är rätt många kriterier som måste vara uppfyllda för fullblodspsykopati, men man behöver inte vara fullblodspsykopat med 30 eller mer på skalan utan det räcker med 10 eller mer för att en person ska kunna vara skadlig för andra beroende på vilka punkter de får höga poäng på då vissa saker är mer skadliga än andra, om än inte på en våldsamt kriminellt sätt, utan kanske ett mer utstuderat intrigerande, lögnaktigt, bedragande och kanske mobbande sätt, och sådana halvpsykopater finns det rätt många av.

Som exempel 2 poäng på vardera punkterna nedan för beteenden man helt säkert kunnat observera:

 • Uppblåst självkänsla.
 • Patologisk lögnare.
 • Brist på skuldkänslor eller någon form av ånger
 • Parasitisk livsstil.
 • Patologisk oförmåga att acceptera ansvar för sina egna handlingar.

Ger endast 10 poäng, men summan av dessa beteenden utgör ingen särskilt trevlig person som man vill ha något att göra med, trots att denne är långt i från någon fullblodspsykopat med 30 eller mer på skalan baserat på det man är säker på.

Sen är en t.ex. sexmissbrukare ingen man vill vara tillsammans med av förklarliga skäl men denne kanske bara får 1 poäng för brist på kontroll över sitt beteende, 2 poäng för sexuell promiskuitet och 1 poäng för patologisk lögnare då denne inte ljuger jämt men om allt som behövs för att dölja sin otrohet vilket bara ger 4 poäng.

Denne är då endast skadlig för sin partner och kanske sina många sexpartners och deras partners om den lovat guld och gröna skogar åt dem med, men ihop med en sådan vill man inte vara och kanske inte vara vän med heller.

Innan man går och tror var och var annan är psykopat måste man försöka göra en seriös och objektiv utvärdering, och då krävs kunskap om vad psykopati verkligen är och hur man ska använda psykopatichecklistan.

Den exakta diagnosen är inte viktigast

”För den vanlige människans del är den exakta diagnosen inte det viktigaste ifall man har stött på en person som eventuellt kan vara en psykopat. Det viktigaste är att veta vad man ska göra i så fall.”

Om diagnoser av psykopati

På ovan sida kan ni ta del av andras diskussioner angående diagnosticeringen av psykopati och hur ni ska tänka och resonera kring det rent praktiskt och hur man ska hantera situationen, så det rekommenderas läsning av dessa diskussioner med.

Vill du veta mer om hur jag tror man ska tänka när man använder psykopatichecklistan kan du läsa mitt inlägg Konflikthantering och psykopater

Många politiker och journalister har antagligen psykopatiska drag då de kan ljuga ohämmat

Många politiker och journalister ljuger helt skamlöst och för hela Svenska folket bakom ljuset för att det gynnar deras politiska agenda och därmed dem själva. Deras lögner ställer ofta till väldigt stor skada för Sverige som de inte verkar ha det minsta dåligt samvete för.

Dessa individer har antagligen en rätt hög grad av psykopatiska drag och en hel del gemensamt med sol och vårarna i många fall, men i andra fall är de bara psykopatiska personers nyttiga idioter.

2010-talet blev de grundlösa påståendenas decennium

Sol och vårare är ofta psykopater

Sol och vårare är ofta psykopatiska för alla mer eller mindre psykopatiska personer är inte våldsamma utan snarare skrupelfria och lögnaktiga bedragare som njuter av att blåsa och skada andra.

Det finns många sådana i det vanliga arbetslivet med av typen slicka uppåt och sparka neråt som bygger sina karriärer på andras bekostnad genom att ta åt sig äran för andras jobb, svartmåla folk som är ett hot och utser syndabockar för att ge andra skulden för deras egna misstag o.s.v, men många av dessa kanske ligger närmare narcissister.

sol-och-vårare är ofta psykopater

Narcissism och Machiavellism kan förväxlas med Psykopati då de har gemensamma drag och kallas den mörka triaden

”Folk som saknar förmågan att knyta an till andra eller har förmågan att avsiktligt koppla bort sina känslor faller under något vi kallar ”den mörka triaden”. Dessa set av personlighetsdrag utgör narcissism, machiavellism och psykopati.”

Den mörka triaden: narcissism, machiavellism, psykopati

Personer som tillhör den mörka triaden har alla en mörk personlighet och kan bete sig samvetslöst, ljuga, manipulera och bedra men på lite olika sätt.

De andra två mörka personligheterna kommer därför ge utslag på ett psykopatitest så de kan även betraktas som delvis psykopatiska ur det perspektivet.

”Låt oss ta en titt på profilen av en klassisk narcissist, eftersom denna typ av personer kan vara till stort förfång för sina medarbetare och företag.”

 • De vill alltid vara allas medelpunkt.
 • Narcissister tycker att de förtjänar alla priser och belöningar.
 • De ljuger för att få vad de vill.
 • Att förlöjliga andra och ställa dem mot väggen är något som de ofta gör.
 • De kan aldrig erkänna att någon annan har gjort något bra.
 • Narcissister tar inte ansvar för sina misstag.
 • De manipulerar situationer så att andra personer tar ansvar för deras misslyckanden och inkompetens.
 • Narcissister tenderar att vara svartsjuka personer.
 • De uppmuntrar ofta andra att agera oetiskt.

Narcissistiska kollegor: en giftig & improduktiv arbetsplats

T.ex. narcissister kan också bete sig väldigt egocentrisk och lögnaktigt så de har många gemensamma drag med psykopater men fungerar inte riktigt likadant, för medans narcissister på sätt och vis behöver andras beundran så behöver psykopaten bara sin egen och andras åsikter betyder egentligen ingenting för denne.

För deras del handlar det om att de vill förhärliga sig själva, anser sig vara mer berättigade än alla andra, har känslor om än störda sådana så de anser att alla ska avguda dem och bryr sig bara om sig själva.

Psykopater är däremot genomonda, iskalla och får sin kick av att göra ont, samtidigt som de oftast ger sken av det motsatta för att lättare kunna manipulera, utnyttja och bedra.

Hur många är då psykopater, narcissister eller machiavellister?

Narcissister är även vanligare än Psykopater och 3-10 procent av befolkningen säga ha starka narcissistiska drag beroende på åldersgrupp mot 1-3 procent för psykopati och gissar på 3 % för machiavellism då jag inte hittat några siffror på det, så risken är större för att ni råkar ut för en narcissist eller machiavellist än en psykopat, men alla är tyvärr rätt skadliga för andra.

Ska vi lägga ihop siffrorna så tillhör ca 7-17% av befolkningen den mörka triaden.

Låt oss avrunda det till att 1 på 10 alltså har en rätt mörk personlighet och är tillräckligt samvetslös, lögnaktig och manipulativ för att vara riktig skadlig för dig, så risken är stor att man kommer drabbas av dem en eller flera gånger under livet lopp.

*Jag har skrivit fler blogginlägg om psykopater som ni hittar under psykologi kategorin på denna blogg så läs gärna dem med för de bidrar alla till er förståelse av dessa individer.