Så löser man bäst konflikter på jobbet som chef

Många chefer har sina egna mer eller mindre lyckade teorier om hur man ska hantera konflikter och gör oftast antingen för lite och låter t.ex. mobbing fortgå eller till och med ställer sig på förövarnas sida av någon sorts feghet, eller gör för mycket och överreagerar kopiöst på minsta lilla konflikt och gör hönor av fjädrar hela tiden och bara förvärrar saker.

Att hantera konflikter är en svår konst för det gäller att veta när man ska bry sig, hur mycket man ska göra och vad man ska göra/inte göra så man inte häller bensin på elden, eller till och med startar en eld där ingen fanns om man får saker helt om bakfoten.

Ett visst mått av konflikter mellan medarbetare är bara naturligt och normalt, och till och med hälsosamt för klimatet och produktiviteten på jobbet.

Låter man de mest prestigebundna, neurotiska eller snarstuckna styra som chef och försöker kväsa minsta lilla sak dessa stör sig på så blir det en konstlad stämming där alla tassar på tå hela tiden… och är rädda för att råka göra minsta lilla sak.

Det skapar inte den sorts öppna, kreativa och produktiva atmosfär de flesta arbetsgivare bör sträva efter.

via Konflikt på jobbet? Så löser du den bäst | Chef