Vilken typ av chef är du – en team byggare eller team förstörare?

A manager being the face of the team has all the power to either make or break the team.

En artikel som på ett bra och kortfattat sätt tar upp skillnaden mellan bra ledarskap som bygger team och dåligt som raserar dem vilket nog alla från projektledare och uppåt kan ha nytta av.

Många chefer gör precis dessa misstag som artikeln tar upp så man kan säga att den tar upp grunden till gott ledarskap.

What type of manager are you – a team-maker or team-breaker?