Vilken typ av chef är du – en team byggare eller team förstörare?

En artikel som på ett bra och kortfattat sätt tar upp skillnaden mellan bra ledarskap som bygger team och dåligt som raserar dem vilket nog alla från projektledare och uppåt kan ha nytta av.

via What type of manager are you – a team-maker or team-breaker?