Insidan Av Google’s Arbetsplatser – Från Löneförmåner till Sovstationer

Kolla in detta nyhetsreportage så förstår ni att Google är en väldigt unik arbetsplats som gör mycket på ett helt annat sätt än det traditionella förutom då sitt ledarskap och sin 70-20-10 arbetsmodell.

Som ni kan se försöker Google b.l.a lösa problemen med öppna kontorslandskap genom att ha massor av gemensamma mer eller mindre avskiljda ytor dit folk helt spontant kan gå för att ha möten, diskutera, samarbeta eller få vara ifred när det behövs.

via Inside Google workplaces, from perks to nap pods – CBS News