Samspelet mellan scrum team och chefer och chefernas uppgift i scrum

I scrum och agilt är det viktigaste jobb utvecklingschefer har att hjälpa till med att undanröja hinder som teamet och produktägarna inte själva har makt att göra i organisationen som rekrytering och bemanning, utbildning, inköp av resurser och verktyg, freda oss från upper management och hjälpa oss få det vi behöver för att kunna göra ett bra jobb.

Utvecklingschefen ska inte lägga sig i teamets eller produktägarnas arbete i onödan, och det är i första hand produktägarna chefen kommunicerar med, för annars finns en risk för att denne trampar produktägarna på tårna.

Sen finns det strategiska beslut som ledningen kan besluta om för att det gynnar organisationen i stort och på lång sikt och kan genomföra även om teamet självt vill bli kvar vid det gamla, men sånt ska inte göras lättvindigt eller i onödan.

Mycket av det utvecklingschefer gör i gammaldags toppstyrda vattenfall organisationer är i scrum antingen teamets eller produktägarnas ansvar och inte utvecklingschefens, så utvecklingschefer som är kontrollfreaks eller gillar att toppstyra måste lära om.

Man måste sy ihop helheten i samspelet mellan teamet, cheferna, produktägarna och kunderna så cheferna inte lägger krokben för teamet och produktägarna.

via Involve the Managers