Samspelet mellan scrum team och chefer och chefernas uppgift i scrum

”At its core, agile means reimagining the roles of employee and manager, creating a culture of engagement, and granting everyone more space and flexibility to own projects, develop, and contribute.”

Bra tips för hur man kan gå från att vara en toppstyrande chef till en agil chef för det är ett annat sätt att leda på, men väl värt det för organisationens bästa.

7 hemligheter med agilt vs toppstyrt ledarskap: En handfast guide till ledarskapsstilar

Agilt ledarskap krävs av dagens chefer

I scrum och agilt är det viktigaste jobb utvecklingschefer har att hjälpa till med att undanröja hinder som teamet och produktägarna inte själva har makt att göra i organisationen som rekrytering och bemanning, utbildning, inköp av resurser och verktyg, freda oss från upper management och hjälpa oss få det vi behöver för att kunna göra ett bra jobb.

Utvecklingschefen ska inte lägga sig i teamets eller produktägarnas arbete i onödan, och det är i första hand produktägarna chefen kommunicerar med, för annars finns en risk för att denne trampar produktägarna på tårna.

Sen finns det strategiska beslut som ledningen kan besluta om för att det gynnar organisationen i stort och på lång sikt och kan genomföra även om teamet självt vill bli kvar vid det gamla, men sånt ska inte göras lättvindigt eller i onödan.

Mycket av det utvecklingschefer gör i gammaldags toppstyrda vattenfall organisationer är i scrum antingen teamets eller produktägarnas ansvar och inte utvecklingschefens, så utvecklingschefer som är kontrollfreaks eller gillar att toppstyra måste lära om.

Man måste sy ihop helheten i samspelet mellan teamet, cheferna, produktägarna och kunderna så cheferna inte lägger krokben för teamet och produktägarna.

Involvera cheferna i agilt

Toppstyrning är dåligt ledarskap, agilt ledarskap är bra ledarskap

”Simply put, micromanaging is a bad leadership strategy, and there are several reasons why:”

Chefer som toppstyr allt och inte ger de anställda lagom mycket frihet under ansvar att sköta sina arbetsuppgifter själva stjälper mer än de hjälper verksamheten, och är raka motsatsen till agilt ledarskap.

5 skäl till varför toppstyrande chefer misslyckas

”Micromanaging is one of the most damaging habits an executive can have. Teams get bogged down going through laborious procedures, and worse is the environment it generates:”

En artikel med 15 bra tips för hur chefer ska göra för att komma över det extrema kontrollbehov toppstyrande chefer har, och i dagens värld är det närmast nödvändigt för en organisation att bli mer agil och och mindre toppstyrd och stelbent.

15 tips för hur du ska sluta vara en toppstyrande chef

”When comparing highly-demanding jobs, those that also gave employees less control were associated with a 15.4 percent increased chance of death.”

En annan aspekt av toppstyrning är att det faktiskt kan öka dödligheten bland personalen med 15,4 % så det är inte bara dåligt för produktiviteten utan skadligt för personalens hälsa.

Toppstyrning är dödligt så sluta ta ihjäl dina anställda