Hur väl står sig din chef jämfört med Googles 10 chefskvaliteer och hur ska du svara

En lite mer nyanserad analys av de 10 kvalitéer Google kommit fram till att en bra chef ska ha, och hur dessa påverka dig och din karriär antingen negativt eller positivt, för allt är relativt som Einstein sa.

Intressant att läsa om Googles 10 chefskvaliteer ur en arbetstagares perspektiv, för det är inte så att det är svart och vitt utan det beror på både din karriärsituation och chefen i fråga om dessa beteende är hjälpsamma för dig eller ej.

Sammanfattningsvis kan alla beskrivna beteenden vara till hjälp. Men de är bara till hjälp om du i varje enskilt fall anser att de är relevanta för din egen karriärsituation.

How Does Your Boss Stand Up To Google’s Latest ‘Best Manager’ Qualities — And How Can You Respond?