Risker och möjligheter med AI, maskininlärning och robotik

Det finns både risker och möjligheter med AI, maskininlärning och robotik.

En risk är att vissa länder kan bli fascistiska polisstater med absolut kontroll över sina invånare, en annan risk är att det kommer göra många arbetslösa initialt, en tredje risk är att vi skapar skynet.

Sen finns positiva saker som att vården effektiviseras så inte bara de rikaste får tillgång till bra vård, automatiserade hem som kan avlasta utarbetade föräldrar från vardagssysslor, att man i princip kan starta en tillverkningsfabrik varsomhelst, bilar med bättre förarhjälpmedel som förbättrar säkerheten, självkörande bilar, hushålls eller vårdrobotar för gamla och handikappade, leveranstransporter o.s.v.

Dessa teknologier kommer även skapa nya jobb och hittills har mänskligheten använt teknologi för att kunna konsumera mer av befintliga och nya produkter och tjänster så det kanske jämnar ut sig i längden.

Man självklart driva det för långt med så människor blir överflödiga eller skapa polisstater och stärka diktaturer o.s.v.

Filmen demolition man med Sylvester Stallone är ett exempel på när man drivit detta med polisstat och övervakning för långt av goda intentioner, och infört en sorts godhets diktatur vilket kommer bli fullt möjligt i framtiden med hjälp av AI, maskininlärning och robotik.

The Matrix och Terminator filmerna är ett exempel på vad som kan hända om vi ger AI för mycket fri vilja… för möjligheten till att skapa autonoma vapen som dödar utan mänsklig inblandning kommer också finnas.

Vad händer t.ex. om dessa tas över av ett super AI som vi tappar kontrollen över om 100 år, eller av en ond ledare som dirigerar det?

Förhoppningsvis kommer vi klara av att undvika extremscenariona och använda AI, maskininlärning och robotik på ett ansvarsfullt och balanserat sätt som sätter människorna främst ungefär som i Star Trek filmerna, men även där finns de som använder AI, maskininlärning och robotik till ont så man är naiv om man tror det inte kommer ske.

Det kommer även kräva regleringar och lagar om dess användning för annars kommer girigheten ställa till det i fria länder och företag gå över gränsen i sin jakt på vinst.

Fråga er om ni hade velat leva i ett samhälle där 90% lever i ekonomisk och social missär och hålls under kontroll av de 10% som äger företagen via de möjligheter som AI, maskininlärning och robotik kommer ge om inte lagar och regleringar införs, så inser ni att möjligheten till denna sorts ”feodala diktatur” också finns.

Länder som är diktaturer kommer kunna använda dessa teknologier för att stärka sitt grepp om folket, och stora länder som Kina kan utveckla sin egen teknologi som vi demokratiska länder inte kan styra via lagar och regleringar, så visst finns det risker.

Precis som med vapenembargon mot diktaturer borde vi kanske införa AI, maskininlärnings och robotikembargon mot dessa i den mån det går?

Sen är inte AI, maskininlärning och robotik perfekt heller och kan göra misstag precis som människor, så vem är felet när det sker?

Enlig mig det företag eller den person som sålt och skapat produkten förutsatt den använts på rätt sätt precis som med vilken annan produkt som helst.

Microsoft CTO: Understanding AI is part of being an informed citizen in the 21st century

Why responsible AI is everyone’s business

Is Artificial Intelligence Dangerous? 6 AI Risks Everyone Should Know About

Whose fault is it when AI makes mistakes?

The Jobs That Artificial Intelligence Will Create

Changing roles: Find out if your IT job is about to become obsolete