Enligt Google har de bästa cheferna dessa 10 egenskaper gemensamt

Google har genom att studera sina chefer sen 2008 kommit fram till de 10 viktigaste färdigheterna en bra chef bör ha, och det är kanske framför allt i IT branchen dessa gäller men kan säkert appliceras på andra brancher med.

Intressant läsning för alla som är eller har en chef för Google baserar sina slutsatser på statistik och insamlade data om sina chefer, deras beteenden och resultat, så det är inte bara teorier, hypoteser eller personliga åsikter utan de är grundade i verkligheten.

via Google Says The Best Managers Have These 10 Qualities