Tror du att alla i scrum teamet måste vara generalister så behöver du tänka om

I have never worked with a single person who mastered every possible skill needed to perform any type of work that might arise when dealing with complex challenges. The demand for people to be able to do just that, is absurd.

The T-Shape Deception | Scrum.org

Angående scrum och detta med att många tror att alla i teamet ska vara generalister och kunna göra allt så är det en väldigt orealistisk uppfattning, och en missuppfattning av vad T-shape egentligen innebär.

Generalism är inte det man ska sträva efter hos de enskilda medlemmarna utan teamet som helhet, och det är ju mer likt traditionella team.

Sen finns en föresats om att korspollineringen och mentorskapet mellan medlemmarna i teamet leder till att de blir bättre på mer än en sak med tiden så de även har grundkunskaper inom några andra områden och kan göra enklare uppgifter inom dessa med, men inte att nån ska kunna göra allt.

Jag tror det synsätt artikel har är mer realistiskt än den missuppfattnig om generalister många har, och är det korrekta sättet att tolka scrum på.

Det är nämligen inte varje team medlem som ska vara korsfunktionell utan teamet som helhet, och ska bestå av ett tvärsnitt av de experter inom olika områden som behövs.

De är i första hand experterna som ska utföra uppgifterna inom sitt område i samarbete med de som är experter på andra områden i sann devops anda för effektiviteten skull.

Inte så stor skillnad mot traditionella team förutom då att experterna inom de olika områdena idealt ska vara en del av samma team för bästa möjliga samarbete och viss korsbefruktning.

T-shape innebär inte att man ska vara generalist utan är ett ideal som innebär att varje enskild medlem har djup kännedom inom ett område och grundläggande inom några andra så de kan gör enklare uppgifter inom dessa områden med vid behov.

Medlemmar i ett scrum team behöver inte vara generalister utan kan vara specialister

Development Teams are cross-functional, with all the skills as a team necessary to create a product Increment;

Individual Development Team members may have specialized skills and areas of focus, but accountability belongs to the Development Team as a whole.

Scrum Guide | Scrum Guides

Läser man scrum guiden som är facit så står det till och med rent ut att det är teamet som helhet som ska vara korsfunktionellt och att enskilda medlemmar kan ha/har expertområden dessa ska fokusera på.

Ingenstans står det att varje enskild medlem ska vara korsfunktionell eller vara generalister som ska kunna göra allt och hoppa in på vadsomhelst, vilket sunda förnuftet säger är helt orimligt att begära i it branschen som är en komplex och mångfacetterad bransch.

Varifrån missuppfattningen om generalister som verkar vara rätt vanlig åtminstone inom scrum kretsar i Sverige kommer ifrån kan man undra, men någon ”early adopter” som sen blev coach och mentor åt andra kanske misstolkade saken?

Kan även vara så att det stått så i tidigare versioner av scrum guiden men att de insett att det är en helt orealistisk rekommendation och har ändrat den?

”What this means for Scrum teams is that yes, we should always attempt to have some generalists around. It is the generalists who enable specialists to specialize.”

”There will always be teams who need the hard-core device driver programmer, the C++ programmer well-versed in Windows internals, the artificial intelligence programmer, the performance test engineer, the bioinformaticist, the artist, and so on.”

Rely on Specialists, but Sparingly

Scrum experten Mike Cohn anser att det kan vara bra att ha några generalister som kan rycka in här och där vid behov, men också att det i många fall krävs specialister av effektivitets och kanske även kvalitetsskäl.

Många områden tar lång tid att bemästra och man kan inte ställa orimliga krav på folk för då blir de antingen utbrända eller slutar.