Tror du att alla i scrum teamet måste vara generalister så behöver du tänka om

I have never worked with a single person who mastered every possible skill needed to perform any type of work that might arise when dealing with complex challenges. The demand for people to be able to do just that, is absurd.

Angående scrum och detta med att många tror att alla i teamet ska vara generalister och kunna göra allt så är det en väldigt orealistisk uppfattning, och en missuppfattning av vad T-shape egentligen innebär.

Generalism är inte det man ska sträva efter hos de enskilda medlemmarna utan teamet som helhet, och det är ju mer likt traditionella team.

Sen finns en föresats om att korspollineringen och mentorskapet mellan medlemmarna i teamet leder till att de blir bättre på mer än en sak med tiden så de även har grundkunskaper inom några andra områden och kan göra enklare uppgifter inom dessa med, men inte att nån ska kunna göra allt.

Jag tror det synsätt artikel har är mer realistiskt än den missuppfattnig om generalister många har, och är det korrekta sättet att tolka scrum på.

Det är nämligen inte varje team medlem som ska vara korsfunktionell utan teamet som helhet, och ska bestå av ett tvärsnitt av de experter inom olika områden som behövs.

De är i första hand experterna som ska utföra uppgifterna inom sitt område i samarbete med de som är experter på andra områden i sann devops anda för effektiviteten skull.

Inte så stor skillnad mot traditionella team förutom då att experterna inom de olika områdena idealt ska vara en del av samma team för bästa möjliga samarbete och viss korsbefruktning.

T-shape innebär inte att man ska vara generalist utan är ett ideal som innebär att varje enskild medlem har djup kännedom inom ett område och grundläggande inom några andra så de kan gör enklare uppgifter inom dessa områden med vid behov.

The T-Shape Deception | Scrum.org