Tror du att alla i scrum teamet måste formas till en T-form så behöver du tänka om

Angående scrum och detta med att många tror att alla i teamet ska vara generalister och kunna göra allt så är det en väldigt orealistisk uppfattning.

T-shape är inte det man ska sträva efter hos de enskilda medlemmarna utan teamet som helhet, och det är ju mer likt traditionella team som då även har grund kunskaper inom andra områden och system.

Sen finns en förhoppning om att korspollineringen och mentorskapet mellan medlemmarna i teamet leder till att de blir bra på mer än en sak med tiden, men inte att nån ska kunna göra allt.

Jag tror det synsätt artikel har är mer realistiskt än den missuppfattnig om generalister många har, och är det korrekta sättet att tolka scrums princip angående detta med fully cross functional teams på.

Det är nämligen inte varje team medlem som ska vara det utan teamet som helhet, och ska bestå av ett tvärsnitt av de experter inom olika områden som behövs.

De är i första hand experterna som ska utföra uppgifterna inom sitt område i samarbete med de som är experter på andra områden i sann devops anda för effektiviteten skull.

Inte så stor skillnad mot traditionella team förutom då att experterna inom de olika områdena ska vara en del av samma team för bästa möjliga samarbete och viss korsbefruktning.

via The T-Shape Deception | Scrum.org