Är det omöjligt att kombinera ett agilt arbetssätt med PM3?

PM3 är en väldigt byråkratisk och stelbent arbetsform enligt min erfarenhet där ansvaret delas upp mellan olika personer i ett förvaltningsobjekt på ett väldigt artificiellt sätt som skapar mer problem än det löser.

Istället för att som är vanligt i PM3 dela upp ansvaret per förvaltningsobjekt på flera olika personer där det finns de som representerar IT sidan och de som representerar verksamhetssidan borde man ersätta alla dem med en agil produktägare per förvaltningsobjekt som är kompeten att vara det.

Teoretiskt ska PM3 ge en bra koppling och kommunikation dem emellan men leder ofta till bråk om budgetar och vad som är att räkna som förvaltning respektive utveckling, och intressekonflikter.

Sedan är de som representerar verksamhetssidan inte alltid kompetenta kravställare heller, och ibland behövs inte ens några representanter från IT sidan.

Jobbar man agilt behövs bara en agil produktägare som sköter kommunikationen och insamlandet av kraven från verksamheten i samarbete med scrum teamet i ett förvaltningsobjekt, vilket blir agilare, effektivare och mindre komplicerat.

Sedan kan man inte heller göra förvaltningsplaner 1 1/2 år i förväg för det är enbart dumt att tro att man kan förutsäga allt som behöver göras eller planera rätt från början på så lång sikt.

I stället jobbar förvaltningsobjektets agila produktägare kontinuerligt med att ta fram behov och krav genom ständig kommunikation med verksamhetssidan och teamet för feedback och input, och driver saker mer i projektform där pengar äskas allteftersom vid behov, eller så gör den det bästa av den fasta budget som finns att spela med varje år.

Grova riktlinjer kan man ha (produktvisioner) i förväg för det man vet måste göras med ungefärliga start och stopp datum, men dessa kan ändras i agilt och kräver inte samma omfattande förplanering.

Själv håller jag på agilt som är ett verklighetsanpassat sätt att jobba på, medans PM3 är en byråkratiskt pappersprodukt som man måste skohorna in verkligheten i, och ett överbyråkratiserat sätt att jobba på.

Ett annat sätt att kombinera PM3 och t.ex. scrum som jag själv funderat på men som inte testats i verkligheten än är om utvecklingsavdelningen borde ha egna dedicerade agila produktägare som kan avlasta IT-SA och OA för de har så många ansvar och uppgifter enligt PM3 och ofta även ITIL att de kanske inte har intresse, tid eller möjlighet att vara det.

Man man skulle då kunna se förvaltningsobjektens styrgruppen som kunden/intressenterna i tillämpliga fall och så är utvecklingsavdelningens dedicerade produktägare kontaktpunkten mellan teamet och PM3 när det behövs på samma sätt som sker i vilket projekt som helst normalt sett.

På så sätt skulle organisationen kunna fortsätta använda PM3 men med mindre detaljplanering i förväg, och utvecklingsavdelningen skulle kunna jobba helt agilt enligt sin egen process som t.ex. kan vara scrum.

Detta blir då mer som en nödlösning om det inte går att ersätta styrgrupperna med agila produktägare rakt av, och kanske krävs som ett mellansteg tills det går.

Omöjligt att kombinera agilt arbetssätt med pm3

Läs även nedan inlägg som är relaterat till detta.

Introduktionsvideo för agila produktägare i scrum