Den svenska skolans flickanpassning och genuspedagogik missgynnar pojkar stort

”Det råder dock fortfarande en flicknorm i skoldebatten – standardsvaret är ännu inte att skolan även skall ta hänsyn till pojkars behov, utan att pojkarnas manlighet skall dekonstrueras. Att det som behövs är ännu mer feminism. Att den rörelse, som målmedvetet kämpade för att vi skall ha en skola där flickor har bättre resultat i alla akademiska ämnen, att den rörelsen skall få ännu större genomslag.”

Svensk skola: Flickanpassad utan pojkhänsyn, eller könsneutral med destruktivt maskuliniserade pojkar?

Den feministiska flickanpassade genuspedagogiken har fått pojkars studieresultat att sjunka rejält de senaste decennierna.

Skolans kvalité som helhet här blivit sämre av andra skäl men försämrats mer för pojkar än flickor på grund av den feministiska flickanpassade genuspedagogiken vilket är ett jämställdhetsproblem.

Jag tycker själv det är lite ironiskt att feministerna som påstår sig kämpa för jämställdhet i princip bara brytt sig om flickor behov i skolan och skapat en ännu mer ojämställd skola där pojkar behov i stort ignoreras.

Skolan måste vara både pojk och flickanpassad eftersom kön inte bara är en social konstruktion och pojkar har lite andra behov och intressen än flickor.

Den svenska antipojkskolan

”De senaste decennierna har feminister kämpat för att skolan mer och mer
skall anpassas till flickors behov. Detta har gjorts mer eller mindre utan hänsyn till pojkars behov. Sådana förändringar har genomförts i alla feministiska länder.”

Antipojkskolan

Får pojkar betydligt sämre studieresultat än flickor så leder det till ojämställdhet för då kommer pojkar inte att ha samma möjligheter som flickor att välja den utbildning och det yrke de vill när de blir vuxna och få lida av det livet ut.

Detta är inte bara en fråga om jämställdhet och rättvisa då bägge könen ska ges samma möjligheter att uppnå bra studieresultat, utan även en fråga om nationalekonomi och nationens konkurrenskraft.

Det är nämligen så att om pojkar numera förfördelas så mycket i skolan av den flickanpassade genuspedagogiken att de inte uppnår bra studieresultat så innebär det ett stort tapp på kompetent personal för näringslivet i framtiden, och det i sin tur kommer påverka Sveriges ställning som konkurrenskraftig industrination negativt och innebära att det kommer finnas mindre skattemedel att fördela på välfärd.

Jag vill påstå att det ligger starkt i allas intresse att se till att skolan blir både pojk och flickanpassad så bägge könen får samma möjligheter att uppnå bra studieresultat, för detta påverkar faktiskt hela Sveriges konkurrenskraft, framtidsutsikter och alla som lever i detta land negativt.

Det allra intressantaste är att flickor redan innan flickanpassningen började hade lite högre betygssnitt än pojkar…

Hur ska fler pojkar lyckas i skolan?

Var på skolvärldens hemsida för att se vad de hade att säga och en forskares slutsats är att om flickanpassningen av skolan kraftigt försämrat pojkars studieresultat så är lösningen ännu mer flickanpassning för då kommer det fungera… och det är så dumt att man knappt tror det är sant och måste bero på ideologiskt önsketänkande.

Majoriteten av alla pojkar mår inte dåligt på de sätt han tror även om enstaka säkert kan göra det och skulle behöva samtalsterapi.

Vissa saker har han däremot lyckats pricka in som att pojkar behöver tydligare uppgifter och inte gillar flum.

Så kan fler pojkar lyckas i skolan…

Tror att bittergubbens analys i sin artikel antipojkskolan är väldigt pricksäker i vad som krävs, och det är en skola som är både pojk och flickanpassad med mindre flum och tydligare uppgifter, där man tar hänsyn till att det faktiskt finns biologiskt styrda olikheter mellan könen.

Flickanpassningen av skolan har redan börjat missgynna unga vuxna män

Vi är redan där när detta börjar påverkar vuxenlivet för dessa pojkar negativt och de börjar få skörda feministernas draksådd i skolan, och det gynnar inte heller Sverige som helhet vilket alla med kännedom om företags och nationalekonomi förstår.

Feminism gynnar kvinnor, inte jämställdhet

Vad skulle feministerna tycka om vi i stället enbart pojkanpassade skolan, och när de klagar över det säger vi bara att flickorna får skylla sig själva som inte lyckas anpassa sig… jag kallar sådant för att ha en riktigt dålig attityd.